شركت بازرگانی رفاه صنعت پردیس

دانلود مقالات
نام مقاله : موانع و مشکلات بازرگانی خارجی کشور
تاریخ درج خبر : 1400/05/29توضیحات: موانع و مشکلات بازرگانی خارجی کشوردانلود مقاله :

نام مقاله : تحلیل منشا نوسانات نرخ ارز طی سال های 1389-1391
تاریخ درج خبر : 1400/05/29توضیحات: تحلیل منشا نوسانات نرخ ارز طی سال های 1389-1391دانلود مقاله :

نام مقاله : تحلیل عملکرد نجارت خارجی
تاریخ درج خبر : 1400/05/29توضیحات: تحلیل عملکرد نجارت خارجی دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در 9 ماهه سال 97دانلود مقاله :

نام مقاله : تحلیل آشفتگی بازار ارز ایران
تاریخ درج خبر : 1400/05/29توضیحات: تحلیل آشفتگی بازار ارز ایراندانلود مقاله :

نام مقاله : اخلاق در تجارت
تاریخ درج خبر : 1400/05/29توضیحات: اخلاق در تجارتدانلود مقاله :

با ما در تماس باشید

فاطمی غربی ، بعد از خیابان سیندخت پلاک 313

شماره تماس : 02166127552 - 02166127558