شركت بازرگانی رفاه صنعت پردیس

سهامداران شركت رفاه صنعت پردیسردیف سهامداران نماینده
1 شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس به شماره ثبت 407384 -
2 شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شماره ثبت 407382 اسداله علیزاده
3 شرکت آینده سازان رفاه پردیس به شماره ثبت 428787 داود قاسم پور
4 شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس -
5 ساختمانی توسعه رفاه پردیس -

با ما در تماس باشید

فاطمی غربی ، بعد از خیابان سیندخت پلاک 313

شماره تماس : 02166127552 - 02166127558