شركت بازرگانی رفاه صنعت پردیس

فعالیت های بازرگانی با بانک رفاه کارگران

با عنایت به نامه مدیرعامل بانک رفاه کارگران به واحدهای زیرمجموعه در خصوص خرید اقلام مورد نیاز بانک از طریق این شرکت در سال جاری، مبادلات بازرگانی قابل قبولی در زمینه خرید انواع کاغذ و نیز تهیه اقلام مختلف کامپیوتری و سخت افزاری مورد نیاز بانک صورت گرفت. هم چنین شرکت در کلیه مناقصات جاری اقلام مورد نیاز بانک مشارکت می نماید.

با ما در تماس باشید

فاطمی غربی ، بعد از خیابان سیندخت پلاک 313

شماره تماس : 02166590292 - 02166590298 - 02166127547 - 02166127552 -02166127558